VhiVer

woensdag 25 mei • Eline Nijhof - VhiVer

“Op 2 mei 2016 heeft mr. Hanneke Beens – Westerink een zeer interessante en enthousiaste lezing gegeven voor onze studievereniging VhiVer over de rol van de veterinaire deskundige in civiele procedures. Hierbij werden verschillende situaties geschetst, waarbij de waarde van een veterinair deskundige naar voren kwam. Ook werden diverse casussen uit de praktijk verteld, waarbij we meer informatie verkregen over de keuring bij ver- en aankoop van het paard of in geval van een buitengerechtelijk conflict en het opstellen van een deskundigenbericht voor een civiele procedure. Daarnaast zijn ook de gevolgen bij een tekortkoming of aansprakelijkheid voor schade door handelen van een veterinair deskundige aan de orde gekomen. Om de avond af te sluiten hebben we met de groep een leuk debat gehouden over het optreden van de veterinair deskundige in civiele procedures – wij zijn als veterinair deskundigen in opleiding in ieder geval nu goed voorbereid!

Wij vonden Hanneke ontzettend professioneel en de samenwerking met Felix Hippische Juristen verliep erg fijn. Bedankt voor deze interessante aanvulling op onze opleiding!”