Paard verkopen met betere marge: al eens van de margeregeling gehoord?

dinsdag 25 juli

Btw in de hippische sector, daarover is al het nodige gezegd. Veel hippische ondernemers zien alle regels vooral als lastig. Want is het nou het hoge tarief, toch het lage, of zelfs 0%? En wat te doen met btw bij verkoop naar of in het buitenland? De margeregeling gaat ook over btw, maar is een regeling die gunstig uit kan pakken voor verkopende partijen. Hoog tijd om deze regeling onder de loep te nemen dus.

 

1. Hoe werkt de margeregeling?

Alleen btw over de marge tussen aan- en verkoopprijs

Samengevat is de margeregeling bedoeld voor ondernemers die een paard kochten zonder btw-aftrekrecht van bijvoorbeeld een particulier. Zij hoeven bij verkoop alleen btw te rekenen over de marge die ze op de verkoopprijs van het paard maken. Zo wordt voorkomen dat zij dubbele btw moeten betalen. Wij lichten de regeling hieronder wat uitgebreider toe.

 

Basisprincipe van btw-afdracht

Een ondernemer die een paard verkoopt, moet hier in principe btw over rekenen. Dit kan afhankelijk van de situatie het hoge, lage of zelfs 0%-tarief zijn. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als hij het paard verkoopt aan een buitenlandse koper. Als het goed is, heeft de ondernemer toen hij het paard eerder kocht zelf de btw afgetrokken die hij hierover betaalde. Tot zover niets nieuws onder de zon; dit principe van btw rekenen bij verkoop en aftrekken bij inkoop is de basis van het btw-systeem.

 

Geen btw gerekend over aankoop paard

Ingewikkeld wordt het als de ondernemer in het verleden nooit btw heeft betaald over de aankoop van een paard. Particulieren kunnen btw immers niet aftrekken en verkopen een paard zelf zonder btw. In deze situatie komt de ondernemer er niet gunstig vanaf als hij het paard weer verkoopt. Hij heeft dan immers dubbele btw-heffing doordat hij geen btw over zijn aankoop (van een particulier) kan aftrekken. Tegelijk moet hij over zijn verkoop wel btw rekenen.

 

Margeregeling voorkomt dubbele btw-druk

Precies voor dit soort situaties is de margeregeling in het leven geroepen. Er wordt mee voorkomen dat dubbele btw-druk ontstaat. Houd er wel rekening mee dat de handelaar geen factuur mag uitreiken waarop btw afzonderlijk vermeld staat. De koper kan dus geen btw aftrekken. Hieronder is een voorbeeld te vinden van de toepassing van de margeregeling.

Voorbeeld
Stel, een handelaar koopt voor € 5.000 een paard van een particulier. Hij verkoopt het paard voor € 6.500 en maakt dus
€ 1.500 marge. Van de particuliere verkoper heeft de handelaar geen factuur ontvangen. Hierdoor kan hij geen btw aftrekken op de aankoop. Hij is de Belastingdienst bij toepassing van de regeling 21/121 btw verschuldigd over € 1.500. De koper van het paard krijgt van de handelaar een factuur zónder vermelding van btw.

 

Toepassing margeregeling niet verplicht

Toepassing van de margeregeling is een keuze en mag dus ook achterwege worden gelaten. Dit is bijvoorbeeld gunstiger als de koper zelf ondernemer is en de btw weer af kan trekken. Hij bespaart dan de btw die anders uit de marge van de handelaar betaald had moeten worden. Ook in deze situatie is de btw over de aankoop door de vorige eigenaar niet aftrekbaar.

 

2. Wie mag de margeregeling toepassen?

De margeregeling geldt voor ‘wederverkopers’. Dit zijn handelaren die op regelmatige (!) basis handelen in ‘gebruikte goederen’. Zij mogen, een paar kleine uitzonderingen daargelaten, de margeregeling toepassen op hun inkopen van particulieren. Dit geldt ook als zij inkopen bij andere handelaren die zelf ook de margeregeling toepassen.

De wederverkopers moeten wel rekening houden met een aantal fiscale eisen rondom hun administratie als zij de regeling toepassen. Zo moeten zij bij inkopen boven € 500 een inkoopverklaring opstellen en bewaren. Hierin moet het volgende staan:

  • leverdatum
  • naam- en adresgegevens van koper en verkoper
  • een duidelijke omschrijving van het gekochte goed
  • het factuurbedrag
  • een verklaring dat de verkoper geen btw als voorbelasting heeft afgetrokken
  • een handtekening van degene van wie de handelaar de goederen inkoopt.

De handelaar moet een kopie van de verklaring in zijn eigen administratie bewaren.

 

3. Valt een paard na training nog onder de margeregeling?

Ja, ook na training kan dit nog. Het klinkt misschien vreemd, maar ook een paard kan juridisch als ‘gebruikt goed’ worden aangemerkt. In de jurisprudentie is een zaak uit Zweden relevant die ook wel bekend staat als de Stenholmen-zaak. Hieruit bleek dat een paard dat van een particulier gekocht wordt en dat daarna is getraind, ook bij verkoop na die training nog steeds onder de margeregeling kan vallen. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de margeregeling van toepassing was en verwees daarvoor vooral naar het doel van de margeregeling. Als de doorverkoop van het paard niet onder de margeregeling zou vallen, heeft dat dubbele belastingheffing tot gevolg.

Regeling is moeite van overwegen waard 

De margeregeling kent weliswaar een aantal administratieve eisen, maar is de moeite van het overwegen waard. Zeker ondernemers die inkopen bij particulieren en daarna doorverkopen voorkomen hiermee dubbele btw-heffing. Laat die marge dus niet liggen!